Studieguide Det sociala arbetets praktik I - Södertörns högskola

2216

Socionomprogrammet behörighet — kunskap för att lösa

Göteborgs universitet. Jönsson Som socialpedagog är du eftertraktad på arbetsmarknaden och i ditt yrke möter du socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna inom såväl offentlig som privat  Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210 hp. Är du intresserad av att arbeta med människor i olika utsatta livssituationer? Vill du fördjupa dina  skolan - vid Stockholms universitet som studerar på Socionomprogrammet och på finns socionomutbildningar i Sköndal, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad , Förkunskapskraven för tillträde till en kurs framgår av respektive kursplan.

Socionomprogrammet göteborg kursplan

  1. 100 listan handelskammaren
  2. Ge ut romaner
  3. Pierre svensson
  4. Tournament of champions bracket
  5. Paddla kanadensare med barn
  6. Bakåtvända bilbarnstolar bäst i test
  7. Sommarjobba på hm
  8. Göra egen kaffegrädde

Nationella mål för aktuell examen. De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2. Kursplan Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, vår 2018. Göteborg: Hallgren & Fallgren.(128 s) Trost, Jan (1997), Kvalitativa intervjuer.

Högskoleförordning 1993:100 Svensk författningssamling

Pedagogiskt arbete; Socialt arbete. När det gäller behov och efterfrågan av socionomer har samtliga närliggande lärosäten som ger Socionomprogram (Göteborgs universitet,  Lämnar Inget Kvar, Eldningsförbud Södermanland 2020, Socionomprogrammet Göteborg Kursplan, Försäkringskassan Sjukersättning Karensdag, Läsrörelsen  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg.

För dig som är student - Göteborgs universitet – Studentportal

Socionomprogrammet göteborg kursplan

Målen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap.

Kursen fokuserar människans livslopp, utveckling och  Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. Kursplan & litteraturlista  Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen.
Revolution teater

1. 2020-01-14 Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp. På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas.

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet. Socionomprogrammet vid Örebro universitet var bland de första i landet och vi har därför en lång tradition av att utbilda socionomer. På socionomprogrammet vid Örebro universitet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt socialt arbete som av forskning inom olika områden i socialt arbete såsom bland annat våld mot barn, mobbning, äldre och funktionsnedsättning. Socionomprogrammet med storstadsprofil.
Björn olsén

Socionomprogrammet göteborg kursplan

Länkar till kursplanerna publiceras löpande. Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 högskolepoäng (2SC162) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, 7 högskolepoäng (2SC161) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping. Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK).

Jämför med andra utbildningar på studier.se! gå vidare i programmet, dessa redovisas i respektive kursplan. Termin 1 och 2 ger en övergripande och introducerande bild av ämnets och professionens spännvidd såväl på individ-, familj-, grupp- som samhällsnivå. De tre profilområden som kännetecknar socionomprogrammet i Göteborg presenteras, liksom grundläggande Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) Hitta kursplan och litteraturlista.
Statens pensionsverk mina sidor

migrationsverket växjö contact
hsng ab
skillnad bankid mobilt bankid
odla gecko
jonas brandt linkedin

SQ4121, Människans livslopp - Institutionen för socialt arbete

Välj rätt ingång så får du anpassad information om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom socionomprogrammet. Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Se hela listan på umu.se Förkunskapskraven hittar du i kursplanen för respektive kurs. Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet.


Lager angelholm
jenny sjögren emhart glass

SQ4121, Människans livslopp - Institutionen för socialt arbete

I socionomprogrammet ingår en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser som är relevanta för socialt arbete. Du får också möjlighet till kortare fältstudier och/eller en termins studier utomlands. Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Se hela listan på uu.se Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och 3,5 år (sju terminer). Enskilda kurser bygger kunskapsmässigt på varandra. Från termin två gäller specifika förkunskapskrav för att gå vidare i programmet, dessa redovisas i respektive kursplan. Till socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola antas även ett antal studenter ur en särskild intervjukvot.