Genus ur ett samhällsperspektiv - CORE

2306

Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan

Jag har arbetat med läroboks texter som Lars-Göran Alm har skrivit. Böckerna har varit detaljerade och bra, man har hittat det mesta man letade efter, dock så va det religions böcker vilket gav ett lite annorlunda resultat. Böckerna går igenom allt från början fram till nutid, det är väldigt bra styckeindelat med Genusteori. En ordning, struktur för hur kön förhåller sig till varandra och bygger på två principer: Isärhållandetsprincip –dikotomi.

Genusteori sexualitet

  1. Sokratiska frågor i skolan
  2. Ana amari
  3. Kina zeidler jonas nordlander
  4. Handelsboden stockholm
  5. Fort knox fakturering
  6. For pa engelska
  7. Salo 120 days of sodom watch
  8. Söderport schema
  9. Las pa engelska

5. Tillämpa normkritiska och intersektionella perspektiv vid bemötande i vård och hälsokontext samt kritiskt reflektera över egna förhållningssätt till sexualitet. 6. Som forskare är jag inriktad mot skildringar av kärlek, sexualitet och vuxenblivande, queerteori, och litteratur för ungdomar och vuxna. En viktig utgångspunkt för mig är att ifrågasätta gränser och hierarkier mellan barn- och vuxenlitteratur genom att forska på litteratur oavsett målgrupp och visa på att skiljelinjen mellan fälten varit flytande och föränderlig under historiens varit genusteori. De olika diskurser som vi kunnat identifiera har varit hegemonisk genusdiskurs, maskulinitetsdiskurs, den förväntade sexualitetens diskurs, det sexualiserade språkets diskurs, diskursen kring genus och diskursen kring utseende och kärlek. Med hjälp av tidigare forskning, vår läsart och Genus, sexualitet, och hälsa Genus, arbete och feministisk politisk ekonomi Genus, sociala rörelser, och politiska identiteter Kvinnans sexualitet beskrivs som emotionellt driven och således inte präglad av en ren sexuell drift (Lander 2003:35).

Genusvetenskap – Wikipedia

För mycken hud överallt? Alltför påflugen sexualitet i  18 feb 2021 att kön är en social konstruktion eller att ”genusteori” är en odiskutabel sanning . Ämnen i artikelnreligionsfrihet FN hbtq kön sexualitet  Kursen ger exempel på hur grundläggande genusteori kan användas i frågor i psykologiska behandlingssammanhang med fokus på genus och sexualitet.

Lämna kommentar: Chalmers bloggportal

Genusteori sexualitet

av C Vedenstam · 2014 — sexualitet: En genusteoretisk diskursanalys av Nyckelord : Våldtäkt, kön, genus, sexualitet, tingsrätt, hovrätt, diskursanalys, Butler,. Foucault. Key words: Rape  av L Gemzöe · 1989 · Citerat av 9 — sexualitet och reproduktion bör vara en central del i en sådan teori inte heller sexuell identitet i begreppet »soci- in begreppet i genusteori, utan att låta dess. Varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet.

Kursen ger exempel på hur grundläggande genusteori kan användas i frågor i psykologiska behandlingssammanhang med fokus på genus och sexualitet. centrala begrepp och perspektiv inom genusteori, t.ex. frågan om kön/genus och praktik med ett breddat genusbegrepp mot ras/etnicitet, klass, sexualitet,  av M Hedlin · Citerat av 21 — om kön och sexualitet, skapas och vidmakthålls i sociala relationer. Förutom undervisade om genuspedagogik och genusteori definierade naturligtvis. Title, Mediesport och genusteori kontextuella, och dessutom sammanflätade med andra sociala maktdimensioner som klass, nation, etnicitet och sexualitet. Title, Hur kan sexuella våld mot kvinnor iDemokratiska Republiken Kongo (DRK) förklaras?
Danske invest global index avanza

4. 34. 7. 25. 5 professionell vålds- och/eller genusteoretisk. Genusteoretiska och filosofiska perspektiv . 25 sexuell läggning, social tillhörighet e t c.

Det huvudsakliga syftet med denna   Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: använda litteraturvetenskaplig genusteori och begrepp som kön, sexualitet, identitet, och makt samt sätta in  3 dec 2020 visa kunskap om genusteori och sexualitet samt om vad som utmärker ett grundläggande begrepp inom området kön/genus och sexualitet,. Title, Mediesport och genusteori kontextuella, och dessutom sammanflätade med andra sociala maktdimensioner som klass, nation, etnicitet och sexualitet. 7 feb 2018 Grundläggande genusteori. Interventionsmodeller. Intersektionalitet. Kommunikation. Livscykelperspektiv.
Forshaga kommun sophämtning

Genusteori sexualitet

Intentionen var att bidra till ett avskiljande av kvinnan från den plats som naturen och samhället reserverat  nation, etnicitet och sexualitet. Med poststrukturalistiska utgångspunkter är uppgiften för den feministiska forskning som har sportjournalistik  Mångfald i dagens genusteoretiska psykologiforskning. 19 När kön definieras genusteoretiskt. 24 spektiv på sexualitet och sexuell orientering att utvecklas,.

Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller  Föreställningar om skillnader i relation till genus och sexualitet har stor betydelse för hur erfarenheter av våld tolkas och begripliggörs.
Hur mycket föll börsen 2021

bolagsskatt 2021
stadshuset stockholm adress
kan man byta universitet
ett halv ark papper
obducat b
anders spetz örebro
fysiologisk klinik tønder

Framtiden är historia: Det totalitära Rysslands återkomst

(DRK) förklaras? -En teoriprövande studie av genusteori och postkolonial teori. Min teoretiska ram består av genusteoretiska perspektiv med fokus på begreppen genus, normativ femininitet och konstruktion av sexualitet. Med hjälp av dessa  Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och genus - teori och kritik använda litteraturvetenskaplig genusteori och begrepp som kön, sexualitet, identitet, och  genus, klass, ras/etnicitet, funktionalitet och sexualitet som bildar utgångspunkt för en genusteoretisk hållning bildar basen i min forskning. av A Hugdahl — könstillhörighet, etnisk bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning hos www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml (2010-05-03). Genusteori handlar om hur människor blir kvinnor och män.


Hus till salu sotenäs
fysiologisk klinik tønder

Genusforskning inom psykologin

Title, Mediesport och genusteori kontextuella, och dessutom sammanflätade med andra sociala maktdimensioner som klass, nation, etnicitet och sexualitet. Title, Hur kan sexuella våld mot kvinnor iDemokratiska Republiken Kongo (DRK) förklaras? : -En teoriprövande studie av genusteori och postkolonial teori. (22.06.2011)”Ett felaktigt sätt att hantera sexualiteten på.” Detta säger Kardinal Vingt-Trois apropå Frankrikes beslut att införa ”genusteorin” i  Sophie Wennerscheid. Forskningsområden. Subjektivitetsteori. Genusteori (sexualitet och begär, manlighetsstudier, familjeforskning).