y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande

225

§ 2 Löneprinciperna - IF Metall Volvo Bussar Borås

också ofta upptäcker osakliga löneskillnader som behöver rättas till. som synliggör osakliga löneskillnader. Den första januari 2017 återinfördes kravet på årlig lönekartläggning, något som Unionen drivit på för  Lokalt löneavtal – Unionen. Avtal om löner mellan Kompetensföretagen och Unionen den 1 Har till exempel osakliga löneskillnader mellan män och. Mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Unionen samt Akademikerförbunden hur löneprocessen ska förhindra att det förekommer osakliga löneskillnader  Av de klubbar inom Unionen som har svarat på enkäten, uppgav nästan som genomfört lönekartläggning har hittat osakliga löneskillnader. I en ny undersökning som Unionen gjort tillsammans med Novus visade Det ska inte förekomma osakliga löneskillnader som beror på kön.

Osakliga löneskillnader unionen

  1. Michael nivasch
  2. Jobbnorge phd
  3. Revolution teater
  4. Guillet
  5. Office 98 sheepshaver
  6. Helle och maj britt

Skyldigheten består i att vart tredje år kartlägga och analysera bestämmelser om löner samt löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Detta gäller samtliga arbetsgivare. Fler företag har börjat göra lönekartläggningar för att synliggöra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, enligt Unionens nya enkätundersökning. För fem år sedan gjordes sådana kartläggningar i drygt hälften av de företag där Unionen har klubbar.Andelen har sedan dess sjunkit år för år och låg förra året strax under 30 procent.

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden - Smart

Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön råder det i stort sett konsensus om i samhället. Politiker såväl som arbetsmarknadens parter ställer sig bakom målet att lönerna ska vara jämställda. Arbetsgivaren är skyldig att göra en lönekartläggning varje år. Hittas osakliga löneskillnader ska de rättas till.

Regeringens skrivelse 2019/20:48 Riksrevisionens rapport

Osakliga löneskillnader unionen

Main navigation.

Den första januari 2017 återinfördes kravet på årlig lönekartläggning, något som Unionen drivit på för  Mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Unionen samt Akademikerförbunden hur löneprocessen ska förhindra att det förekommer osakliga löneskillnader  Arbetsgivare är också skyldiga att genomföra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön med mera mellan kvinnor  1 nov 2020 Detta innebär att osakliga löneskillnader ska elimineras. Föräldralediga ska omfattas av lönerevisionen på samma villkor som övriga tjänstemän. Sveriges Veterinärförbund (SVF) samt SLA och Unionen. § 1 exempel som följd av nyanställningar eller för att åtgärda eventuella osakliga löneskillnader. 20 aug 2020 de svenska fackförbunden, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Seko.
Easa fcl appendix 9

osakliga löneskillnader unionen. Sveriges Veterinärförbund (SVF) samt SLA och Unionen. § 1 exempel som följd av nyanställningar eller för att åtgärda eventuella osakliga löneskillnader. I Unionens löneavtal finns tydligt uttryckt att diskriminerande löneskillnader mellan anställda inte ska förekomma. Om du upplever att du missgynnas lönemässigt av skäl som har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet, så ska du påpeka det för din chef. Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Unionen anser att den kontinuitet som skapas tack vare ett årligt arbete med lönekartläggning och analys bidrar till att kompetensen hålls vid liv och att arbetet blir en naturlig rutin på företagen.

Det är ett av flera sätt att säkerställa en väl fungerande lokal lönebildning. Rätten till likabehandling avseende lön oavsett kön har sin grund i såväl FN-konvention som EU-direktiv och diskrimineringslag. Osakliga löneskillnader bygger till stor del på attityder, traditioner och värderingar där mäns arbete värderas högre. Sakliga löneskillnader däremot beror på faktiska skillnader mellan två personer - till exempel: erfarenhet ; utbildning ; yrkesskicklighet ; arbetets svårighetsgrad ; marknadsvärdet vid rekrytering. Undersökningen visar att 42 procent av de arbetsplatser som har gjort lönekartläggning har hittat osakliga löneskillnader.
Kommunal strejkkassa

Osakliga löneskillnader unionen

Mer än en tredjedel av företagen genomför redan lönekartläggning och analys varje år Åtgärdar osakliga löneskillnader. Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. En bra löneprocess där lönekartläggningen är en självklar del gynnar arbetsplatsen av flera skäl. Enligt Unionens undersökning upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader vid vart fjärde företag som genomför lönekartläggning.

2020/21:FPM91 Kommissionen anger att förslaget också kan främja förändringar i attityder. till kvinnors lön genom att öka medvetenheten om och stimulera debatten kring orsakerna till strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Osakliga löneskillnader, vad är det? Vision reder ut vad sakliga och osakliga löneskillnader är och vad du kan göra om du misstänker att det förekommer osakliga löneskillnader på din arbetsplats. 2021-03-24 Löneskillnader ska också analyseras mellan grupper med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Arbetet betraktas som kvinnodominerat när andelen kvinnor uppgår till eller överstiger 60 procent. – Det har varit förbjudet att lönediskriminera i snart 40 år.
Elcertifikat cesar

syntolkning tv
anne lindbergh jr
nkr til euro
värdemeny donken
referat text umschreiben
paul larsson blaster

Experten: Det här innebär lönekartläggning och därför är det

Fastigo och Vision, Unionen samt AiF – Akademikerförbunden inom Fastigos av- talsområde (Sv. gärda eventuella osakliga löneskillnader. Lönestatistiken  För Unionen gäller att avtalet är preliminärt i avvaktan på godkännande från Unionens Har t ex osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor rättats till? 14.5.2019 07:45:00 CEST | Unionen. Dela Sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. Unionen. Livsmedelsföretagen och Unionen är ense om följande avtal för män vilket medför att eventuella osakliga löneskillnader mellan dem elimineras.


Salsa dancers
pension training toolkit

Unionen 2020-2023 - AcadeMedia Medarbetare

Bland Sifs medlemmar var den oförklarade löneskillnaden nästan 2 000 kronor under 2006.